PISA: Inspirace pro rozvoj gramotností – úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci, která představuje uvolněné úlohy PISA ze čtenářské, matematické a přírodovědné oblasti jako zdroj didaktické inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětovém kontextu. Ke spolupráci na tvorbě publikace byli přizváni také vybraní učitelé, kteří se podílejí na vytváření a využívání přenositelných inovativních metod výuky a na podpoře spolupráce mezi učiteli. Ve svých příspěvcích sdílejí zajímavé zkušenosti s rozvojem čtenářské gramotnosti ve výuce matematiky, přírodovědných předmětů a odborných předmětů, a zároveň poukazují na možnosti využití gradovaných úloh s narůstající náročností, které jsou vhodným nástrojem k individualizaci výuky.

Ve formátu elektronické publikace:

2021_PISA_ulohy_CG_PG_MG.png

Ke stažení ve formátu pdf. 
 
Pro práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření přímo ve výuce s cílem rozvíjet čtenářské, matematické a přírodovědné dovednosti žáků nabízí Česká školní inspekce zdarma také specifické vzdělávací programy pro učitele, které jsou připraveny jak pro prezenční realizaci přímo ve škole, tak ve variantě plně distanční (on-line).