Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností žáků v předmětech na 2. stupni ZŠ a na SŠ (PISA)

Pro práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření přímo ve výuce připravila Česká školní inspekce také dva specifické vzdělávací moduly, které jsou zaměřeny výlučně na rozvoj čtenářských dovedností žáků a které jsou nabízeny pouze distančně prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Jeden webinářový modul (A) se věnuje rozvoji čtenářských dovedností žáků v odborném vzdělávání a určen je primárně pro učitele středních odborných škol. Druhý modul (B) se věnuje mezipředmětovému významu rozvoje čtenářských dovednostípřírodovědných předmětech a vhodný je primárně pro učitele základních škol a víceletých gymnázií. 
 
Nejnovější národní i mezinárodní zjištění potvrzují klíčovou roli čtenářských dovedností. Jedná se o oblast, která je pro každého člověka důležitá sama o sobě, ať již při vzdělávání, ve volném čase nebo v pracovním prostředí. Zároveň jsou ale čtenářské dovedností významným předpokladem úspěšného zvládání celé řady dalších oblastí. Velmi potřebné je proto při výuce vnímat čtenářské dovednosti jako oblast, která má silný mezipředmětový charakter a potenciál k rozvoji nejen v hodinách českého jazyka a literatury, ale napříč jednotlivými předměty.


Modul A: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností žáků středních odborných škol – práce se slabšími a méně motivovanými čtenáři ve výuce (primárně pro učitele SOŠ)
Pozornost je věnována práci s žáky středních odborných škol, u kterých nízká úroveň čtenářských dovedností může představovat ohrožení z hlediska uplatnění a úspěchu v osobním i pracovním životě. Vzdělávací program nabízí jak inspiraci k rozvíjení motivace ke čtení a aktivizaci žáků ve výuce, tak především doporučení a konkrétní náměty pro rozvoj čtenářských dovedností nejen ve všeobecně vzdělávacích, ale také v odborných předmětech.

Modul B: Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře čtenářských dovedností v rámci přírodovědných předmětů (primárně pro učitele ZŠ a víceletých G)
Pozornost je věnována jak inspiraci k rozvíjení samotné oblasti čtenářských dovedností, tak i nabídce konkrétních inspirací pro rozvoj čtenářských dovedností v hodinách přírodovědných předmětů.

Rámcový obsah – modul A, B

Vzdělávací program je realizován prostřednictvím MS Teams v rozsahu 5 hod. (obvykle 9:00–14:00). Je možné přihlásit i více účastníků z jedné školy.

V případě zájmu o účast nám prosím zašlete požadavek prostřednictvím systému InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz):
1. téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI,
2. uveďte název semináře – Inspirace modul A nebo Inspirace modul B,
3. uveďte jména účastníků,
4. uveďte e-mailové adresy účastníků,
5. uveďte preferovaný termín konání.
Následně Vás budou kontaktovat pracovníci České školní inspekce, kteří s Vámi dořeší veškeré další souvislosti. V případě dotazů se obraťte na Martinu Pechovou, e-mail: Martina.Pechova@csicr.cz, tel.: +420 739 519 674.