Doporučení pro podporu ověřování kvality školního klimatu

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Využívejte vhodných nástrojů na zjištění jevů souvisejících s pozitivním školním klimatem a na základě jejich vyhodnocení přijímejte vhodná opatření. Udělejte ze školního klimatu důležité a dlouhodobě sledované téma.

  • Využívejte vytvořené nástroje a shromážděné zkušenosti realizovaných národních projektů se zaměřením na vyhodnocování klimatu školy (např. Cesta ke kvalitě, Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, Systémová podpora začínajících učitelů a ředitelů, Kompetence III, Komplexní systém hodnocení atd.).

Důležitá
 
  • ​Využívejte případně i externího pracovníka (např. odborníky z VŠ, profesionální kouče, odborné supervizní firmy apod.) k poskytnutí zpětné vazby vedení školy při vytváření podmínek zlepšování klimatu školy.
  • Společně pravidelně v dohodnutých intervalech (pololetně, každoročně…) zjišťujte, analyzujte, vyhodnocujte současný stav ve škole (např. dotazníky pro rodiče i žáky, rozhovory, SWOT analýza - „Kde jsme a čeho chceme dosáhnout? Co pro to uděláme? Co se nám podařilo, nepodařilo, kde jsou příčiny neúspěchu a co je třeba ještě změnit?“).

úvodní vysvětlení
kritérium