Doporučení pro provádění vlastního hodnocení/autoevaluace školy

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvořte jednoduchý efektivní systém evaluace jednotlivých oblastí školy (např. pedagogického procesu, personálního řízení) s nastavením časových období, reálných ukazatelů, nástrojů a způsobů k vyhodnocování získaných informací.

Důležitá
 
  • Zapojujte do promyšleného a systematicky plánovaného procesu autoevaluace všechny pracovníky školy. Dejte najevo, že vás zajímají názory a zkušenosti každého v týmu.
  • ​Využijte proces a výsledky vlastního hodnocení k tomu, aby jednotliví pedagogičtí pracovníci lépe porozuměli svým schopnostem a dostali příležitost je využít optimálním způsobem v odpovídajících rolích a specializovaných činnostech. Pomozte lidem najít a rozvíjet v sobě to nejlepší.
Méně důležitá
  • Stále připomínejte všem, že hlavním smyslem vlastního hodnocení školy je zlepšování ať už v oblasti jednotlivých činností nebo v oblasti výsledků. Společně vytvářejte učící se společenství.
  • Využívejte pro zlepšování svého systému vlastního hodnocení příklady inspirativní praxe jiných úspěšných škol.

úvodní vysvětlení
kritérium