Doporučení pro zajištění bezpečí

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Systematicky a dlouhodobě usilujte o zajištění bezpečného prostředí (fyzické, psychické i sociální) pro vzdělávání včetně odborného výcviku i při společných akcích (např. dohled na chodbách, vybavení interiéru učeben vhodným uspořádáním nábytku, vstup do školních prostor apod.).

  • Identifikujte možná rizika a případná ohrožení (fyzická, psychická a sociální) plynoucí z podmínek a prostředí školy a prostor pro odborný výcvik. Smyslem je zvýšit bezpečnost nikoli administrativu.
  • Zabezpečte školu technicky proti vniknutí cizích osob. Stanovte, zveřejněte a prosazujte pravidla pro vstup a pohyb cizích osob ve škole.

  • Zajistěte proškolení pedagogů a ostatních zaměstnanců pro případ násilného vniknutí ozbrojené osoby do prostor školy.
Důležitá
 
  • ​Na základě identifikovaných rizik ve výuce (např. provozních řádů pracovišť odborného výcviku, tělocvičny, odborných učeben) stanovte smysluplná a proveditelná preventivní opatření a jejich účinnost pravidelně vyhodnocujte.
  • ​Společně se zaměstnanci, žáky (např. prostřednictvím žákovských samospráv apod.), příp. i rodiči a dalšími zúčastněnými osobami (zřizovatel) navrhujte zlepšování v oblasti podmínek fyzického, psychického a sociálního bezpečí a tyto návrhy postupně realizujte.
 

úvodní vysvětlení
kritérium