Doporučení pro zlepšení vlastního učení žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Rozvíjejte sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků s ohledem na formu vyučovaného předmětu (individuální, skupinová, kolektivní).

Důležitá

  • Podporujte metodické vedení, kolegiální podporu nebo vzdělávání pedagogů v dovednostech a metodách individualizace vzdělávacích cílů.
Méně důležitá
  • Využijte příležitosti ke vzdělávání pedagogů v oblasti sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků ve výuce. Pravidelně využívejte sebehodnocení a vzájemné hodnocení mezi žáky pro podporu jejich učení.
  • Využívejte i alternativních a netradičních způsobů hodnocení žáků (např. mapy pokroku žáka, sebehodnocení žáka prostřednictvím grafických pomůcek přiměřených věku žáka apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium