Doporučení pro rozvoj dovedností plánovat výuku

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Při vyhodnocování kvality výuky se také zabývejte naplňováním cílů ŠVP. Sdílejte společné výchovně vzdělávací strategie ŠVP.

Důležitá

  • Dle podmínek školy vyčleňte personální kapacity pro metodické vedení a koordinaci pedagogů v oblasti plánování výuky na základě efektivního využívání kurikulárních dokumentů (ŠVP, časové rozvržení učiva apod.) a podkladů z výsledků vzdělávání žáků (typicky koordinátor ŠVP).
  • Inspirujte se příklady a zkušenostmi úspěšných škol s podobnými podmínkami, které dosahují dobrých výsledků, a navazujte s takovými školami spolupráci (učte se od úspěšných nebo naopak, jste-li úspěšní, sdílejte své zkušenosti s těmi, kteří to potřebují).

úvodní vysvětlení
kritérium