Doporučení pro zajištění odborné kvalifikace

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Do pracovního poměru přijímejte především pedagogické pracovníky splňující zákonné předpoklady. Využívejte efektivně zkušební dobu k ověření kvality práce pedagoga, zaměřte se na schopnost kvalitně pracovat se žáky různých věkových kategorií. 

Důležitá

  • Vyhledávejte a využívejte pestré nabídky institucí s  ohledem na potřeby školy i pedagogů samotných, motivujte je a podporujte v zapojení se do dalšího vzdělávání

úvodní vysvětlení
kritérium