Doporučení pro podporu začínajícím pedagogům

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Věnujte pozornost systematickému a promyšlenému uvádění začínajících a nových pedagogických pracovníků (rozvoj pedagogických dovedností, organizační záležitostí, systém fungování školy, vyplňování třídní dokumentace, komunikace s rodiči žáků apod.).

Důležitá

  • Vytvořte podmínky metodické personální podpory začínajících pedagogů (uvádějící učitel, mentor). Pro realizaci této podpory využívejte různé formy (např. společného vyučování začínajícího učitele a zkušených kolegů, týmové spolupráce a tandemové výuky, vzájemných hospitací, návštěv v hodinách u kolegů zkušených nebo stejné odbornosti ve vlastní škole, v jiných školách, apod.). 
  • Zapojte začínající pedagogy cíleně do dalšího vzdělávání (rozvoj odborných a pedagogických dovedností, komunikačních dovedností apod.).
     

úvodní vysvětlení
kritérium