Doporučení pro podporu zapojení žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Využívejte příležitostí pro zapojení žáků do tvorby společných pravidel s respektováním specifik jednotlivých oborů, dbejte na jejich smysluplné dodržování.

Důležitá

  • Poskytujte žákům ve výuce i mimo ni často možnosti k sebevyjádření, sebehodnocení i hodnocení druhých dle specifik jednotlivých oborů (individuální, skupinová a kolektivní výuka). 

úvodní vysvětlení
kritérium