Doporučení pro podporu pozitivního klimatu školy

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Stanovte priority v oblasti rozvoje pozitivního klimatu školy a těm se systematicky a dlouhodobě věnujte (proměny školního klimatu jsou velmi dlouhodobé procesy). 
  • Dbejte na kvalitní zajištění a využívání materiálních podmínek pro výuku a podnětnost prostředí školy, tak, aby přispívaly k pozitivnímu klimatu školy (3E – etika, etiketa, estetika). 

Důležitá

  • Vytvářejte podmínky pro rozvoj respektující a efektivní komunikace s rodiči, žáky i v rámci pedagogického sboru.
  • Usilujte o nastolení důvěry mezi všemi účastníky vzdělávání, podporujte spolupráci na všech úrovních a pečujte o bezpečí, které je základní podmínkou učení. 
  • Prezentujte svoji školu, všemi dostupnými prostředky a dávejte najevo, že oceňujete výukovou práci učitelů, učební nasazení a výsledky žáků i péči a zájem rodičů. Společně oslavujte úspěchy.

úvodní vysvětlení
kritérium