Doporučení pro podporu zapojení žáků a učitelů do projektů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zapojte se do projektů, které podporují partnerství žáků a škol, výměnu a sdílení dobrých praxí a zkušeností.

Důležitá

  • Spolupracujte při zapojení se do národních a mezinárodních projektů s ostatními školami, školskými a oborovými asociacemi a zřizovatelem.
  • Podporujte mobilitu žáků i pedagogických pracovníků do jiných škol realizovanou v rámci celostátní či mezinárodní spolupráce.

úvodní vysvětlení
kritérium