Doporučení pro přístupnost pravidel

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Pravidla (školní řád, organizační řád a další vnitřní předpisy) zveřejňujte tak, aby byly uživatelům co nejdostupnější (např. na webových stránkách školy, v informačním systému školy apod.). Myslete i na jazykové varianty a uživatele, kteří preferují tištěný text.
 

Důležitá

  • Ověřujte (např. dotazováním) aktuální stav možností přístupu pedagogů, žáků a jejich rodičů ke zveřejňovaným informacím (např. na webových stránkách školy, na nástěnce, v elektronické třídní knize, na intranetu školy) případně zajistěte alternativní možnosti včetně např. jazykové varianty.
  • Zvažujte, které informace potřebují jednotlivé skupiny adresátů, systém „všechno všem“ není účinný.
Méně důležitá
  • Podle velikosti a struktury školy vyberte a využívejte některý z ověřených školních informačních systémů pro interní i externí komunikaci a správu informací a dat (např. Skola on-line, Edookit, SharePoint, intranet).

úvodní vysvětlení
kritérium