Doporučení pro zajištění odborné kvalifikace

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Do pracovního poměru přijímejte především odborně kvalifikované pedagogické pracovníky, oceňujte profesionalitu v oblasti pedagogické i odborné.

Důležitá
 
  • ​Využívejte pestré nabídky institucí připravujících budoucí učitele na zvyšování kvalifikace pedagogů, motivujte je a podporujte v zapojení se do dalšího studia.
  • ​Spolupracujte s fakultami vzdělávajícími učitele, sociálními partnery a dalšími institucemi; podporujte odborné stáže budoucích učitelů; účastněte se konferencí, workshopů a setkání zaměřených na rozvoj pedagogické profese.

úvodní vysvětlení
kritérium