1.4 Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče i pedagogy