6.3

Doporučené znalosti:

 • zná způsoby podpory pedagogů při vytváření spolupracující učící se komunity
 • zná způsoby identifikace stereotypů v pedagogické práci
 • zná způsoby identifikace překážek, které brání zapojení každého žáka do kolektivu
 • zná způsoby využívání rozmanitosti žáků ve třídě a v daném regionu
 • zná strategie podporující vzájemné poznávání žáků a posilování osobnostních a sociálních kompetencí
 • má promyšleny způsoby, jak zapojit maximum žáků do školních akcí a aktivit, včetně způsobů zvláštní podpory
 • zná strategie rozvoje sociálních, občanských i osobnostních kompetencí žáků

Doporučené dovednosti:

 • projevuje respekt ke každému žákovi, je v této oblasti vzorem, sleduje a vyhodnocuje, zda se tak chovají pedagogové
 • podporuje rozvoj spolupracující učící se komunity
 • minimalizuje stereotypizaci ve své práci
 • zajišťuje minimalizaci vlivu různých stereotypů na vzdělávání i v komunikaci pedagogů
 • zajišťuje vhodné využívání rozmanitosti školního společenství při vzdělávání (např. jako příležitosti k rozvoji postojů žáků a k naplňování relevantních vzdělávacích cílů)
 • zajišťuje využívání strategií podporujících vzájemné poznávání žáků a posilování osobnostních a sociálních kompetencí
 • zajišťuje podmínky, aby se maximum žáků mohlo zapojit do školních akcí a aktivit
 • zajišťuje vzdělávací prostředí i učební aktivity tak, aby se do nich mohl zapojit každý žák, včetně žáků s potřebou podpůrných opatření

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • je přesvědčen o možnostech rozvoje potenciálu každého žáka
 • je přesvědčen o přínosu rozmanitosti školního společenství pro vzdělávání žáků
 • je přesvědčen o přínosu zapojení všech žáků do kolektivu třídy a školy pro jejich vzdělání