6.1

Doporučené znalosti:

 • zná právní předpisy pro přijímání žáků
 • zná předpisy pro zajištění rovnosti ve vzdělávání
 • zná postupy pro zajištění vysoké a srovnatelné kvality vzdělávání různých skupin žáků
 • zná právní předpisy pro poskytování bezplatného vzdělávání

Doporučené dovednosti:

 • zajišťuje respektování rovného přístupu ke vzdělávání
 • dodržuje právní předpisy (jedná v souladu s legislativním záměrem)
 • zajišťuje srovnatelně kvalitní vzdělávání všem skupinám žáků bez ohledu na zařazení do dané třídy
 • zajišťuje v maximální možné míře eliminaci negativního vlivu sociálního zázemí žáka na vzdělávání

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • je ztotožněn s principy rovného vzdělávání
 • je přesvědčen o prospěšnosti eliminace negativního vlivu sociálního zázemí žáka na vzdělávání
 • je přesvědčen o negativních dopadech diferenciace vzdělávání mezi třídami stejného oboru