5.4

Doporučené znalosti:

 • zná způsoby procesu hodnocení dosahovaných výsledků žáků školy, včetně jejich výhod a nevýhod vzhledem k podmínkám školy
 • zná efektivní opatření k vyhodnocování a zkvalitňování procesu hodnocení žáků
 • zná efektivní opatření vedoucí ke snížení celkové neúspěšnosti žáků dané školy
 • zná různé formy získávání informací o úspěšnosti absolventů vzhledem k podmínkám školy

Doporučené dovednosti:

 • zajišťuje realizaci systematického vyhodnocování celkové úspěšnosti žáků
 • vyhodnocuje efektivnost procesu sledování a hodnocení výsledků žáků
 • přijímá opatření zkvalitňující proces sledování a hodnocení výsledků žáků
 • systematicky využívá výsledky hodnocení jako jeden z podkladů pro další rozhodnutí o pedagogických procesech ve škole
 • přijímá opatření ke snižování celkové neúspěšnosti žáků a vyhodnocuje je
 • vyhodnocuje úspěšnost absolventů školy a přijímá na základě získaných informací efektivní opatření
 • zajišťuje sdílení informací o výsledcích dosahovaných žáky mezi všemi pedagogy školy