5.3

Doporučené znalosti:

 • zná strategie a příležitosti rozvoje sociálních, občanských i osobnostních kompetencí žáků
 • zná vhodné aktivity k prezentaci výsledků žáků mimo výuku ve třídě
 • zná základní metody motivace žáků a její podpory

Doporučené dovednosti:

 • zajišťuje podmínky pro rozvoj sociálních, občanských a osobnostních kompetencí žáků v rámci vzdělávání
 • vyhledává a využívá příležitosti k navazování kontaktů s externími partnery školy ve prospěch rozvoje sociálních, občanských i osobnostních kompetencí žáků
 • podporuje rozmanité formy prezentace výsledků žáků, vytváří pro ni podmínky, motivuje k ní pedagogy a jejich prostřednictvím žáky
 • podporuje zapojení žáků do přehlídek, soutěží apod.
 • systematicky vyhodnocuje výsledky v přehlídkách a míru zapojení žáků
 • zajišťuje u pedagogů využívání efektivních metod motivace žáků

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • přikládá odpovídající význam rozvoji sociálních, občanských i osobnostních kompetencí žáků
 • je přesvědčen o smysluplnosti vzdělávání každého žáka
 • je přesvědčen o významu prezentace výsledků jednotlivých žáků pro zvyšování jejich sebevědomí
 • přikládá odpovídající důležitost zvyšování motivace žáků
 • je přesvědčen o důležitosti vzdělávacích výsledků žáků a přesvědčen o významném vlivu školy na jejich dosaženou úroveň