5.2

Doporučené znalosti:

  • má přehled o celé šíři požadovaných výsledků (výstupů) dle příslušných RVP
  • zná možnosti sledování a hodnocení vzdělávacích výsledků dle příslušných RVP a rozumí jim
  • zná způsoby poskytování podpory žákům, kteří ji potřebují (nejen se SVP)
  • zná a rozumí různým efektivním nástrojům pro ověřování vzdělávacích výsledků

Doporučené dovednosti:

  • zajišťuje efektivní systematické sledování vzdělávacích výsledků dle příslušných RVP
  • na základě monitoringu naplňování požadovaných vzdělávacích výsledků přijímá uvážená, účinná a efektivní opatření
  • zajišťuje systém podpůrných opatření pro žáky se slabými výsledky, vyhodnocuje jeho efektivitu