4.2

Doporučené znalosti:

  • je schopen kriticky využívat různé informační zdroje
  • má základní přehled o aktuálních trendech v pedagogice, v didaktice apod. (včetně metod a forem)
  • zná znaky kvalitní pedagogické práce a možné způsoby jejich sledování

Doporučené dovednosti:

  • účelně využívá různé informační zdroje (včetně digitálních)
  • podporuje a rozvíjí schopnost pedagogů kriticky pracovat s informačními zdroji (včetně digitálních)
  • vytváří podmínky a uplatňuje vhodné motivační techniky pro rozvoj sebehodnocení i vzájemného poskytování zpětné vazby pedagogů