4.1

Doporučené znalosti:

 • zná základní metody motivace žáků a její podpory
 • zná základní způsoby využívání výsledků hodnocení pro plánování výuky
 • má základní přehled o aktuálních trendech v didaktice apod., zná charakteristiky kvalitní pedagogické práce a možné způsoby jejich sledování

Doporučené dovednosti:

 • ověřuje, nakolik pedagogové rozumějí významu jednotlivých typů kurikulárních dokumentů (orientují se)
 • zajišťuje efektivními způsoby kvalitní plánování výuky
 • zajišťuje využívání výsledků hodnocení dosaženého vzdělání žáků pro plánování výuky všemi pedagogy školy
 • zajišťuje využívání efektivních metod motivace žáků všemi pedagogy školy
 • vytváří podmínky a uplatňuje vhodné motivační techniky pro rozvoj sebehodnocení i vzájemného poskytování zpětné vazby pedagogů

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • je přesvědčen o důležitosti plánování výuky pro zajištění kvalitního vzdělávání
 • pro plánování výuky považuje za důležité jak dosavadní individuální výsledky každého žáka, tak i společné cíle v kurikulárních dokumentech
 • je přesvědčen o důležitosti všech složek vzdělávacích cílů (znalostí, dovedností i postojů)
 • přikládá odpovídající důležitost zvyšování motivace žáků