3.5

Doporučené znalosti:

  • zná různé způsoby poskytování zpětné vazby učitelům a podpory rozvoje pedagogických schopností učitelů
  • zná různé metody profesního rozvoje a podmínky nutné pro zajištění tohoto rozvoje (např. osobní plán pedagogického rozvoje)

Doporučené dovednosti:

  • vytváří podmínky pro profesní rozvoj pedagogů (např. vhodnou organizací vzdělávání)
  • vytváří podmínky a uplatňuje vhodné motivační techniky pro rozvoj sebehodnocení i vzájemného poskytování zpětné vazby pedagogů
  • aktivně podporuje profesní rozvoj pedagogů (včetně rozšiřování povědomí pedagogů o nových trendech v pedagogice, v didaktice apod.)
  • efektivně plánuje a vyhodnocuje rozvoj pedagogů (např. pomocí plánu profesního rozvoje školy, osobních plánů pedagogického rozvoje a adaptačního programu)