Profil Učitel 21

Nástroj Profil Učitel 21 je volně dostupná, bezplatná aplikace pro sebehodnocení digitálních kompetencí učitele. Sebehodnocení se vztahuje k mezinárodně dohodnutému rámci DigCompEdu. Nástroj je k dispozici v on-line podobě na metodickém portálu RVP.cz.

Uživatel se po přihlášení může věnovat sebehodnocení ve všech nebo ve vybraných oblastech a dílčích kompetencích a odhadovat svoji úroveň jejich dosažení. (obr. 1)


PU21_obr_1.png
Obr. 1

Jednotlivé oblasti:
 • Profesní zapojení
 • Digitální zdroje
 • Výuka
 • Digitální hodnocení
 • Podpora žáka
 • Podpora digitálních kompetencí žáků
Úrovně dosažení dílčích kompetencí jsou členěny do šesti úrovní (obr. 2):
 • A1 – nováček
 • A2 – objevitel
 • B1 – praktik
 • B2 – odborník
 • C1 – lídr
 • C2 – průkopník
PU21_obr_2.png
Obr.2
 
Uživatel postupně prochází jednotlivé oblasti a volí ty výroky, které nejlépe popisují jeho dosaženou úroveň v jednotlivých kompetencích. Nástroj nabízí záznam dílčího i celkového sebehodnocení (obr. 3), ke kterému se uživatel může vracet a mapovat svůj pokrok.

PU21_obr_3.png
Obr.3

Výsledkem je jednostránkový přehled dosažené úrovně v jednotlivých oblastech. (obr. 4) Užitečný je rovněž grafický výstup v podobě pavučinového grafu (obr. 5).


PU21_obr_41.jpg
Obr. 4

PU21_obr_5.png
Obr. 5


Velmi cenné jsou příklady aktivit k jednotlivým kompetencím (obr. 6).

PU21_obr_6.png
Obr. 6

Na sebehodnocení přímo navazuje řada zdrojů, které mohou výborně posloužit k sebevzdělávání pedagoga v dané kompetenci (obr. 7).


PU21_obr_7.png
Obr. 7

Období distanční výuky vynucené pandemií nemoci covid-19 ukázalo zřetelně, že ty školy, které věnovaly dlouhodobě a systematicky pozornost podpoře svých pedagogů v jejich profesním rozvoji v oblasti digitálních technologií, zvládly přechod na distanční výuku bez velkých obtíží. Tyto školy byly svým žákům v průběhu tohoto složitého období mnohem užitečnější než školy, které se využívat digitální technologie pro podporu výuky teprve učily. Zkušenosti z období distanční výuky je vhodné nejen uchovat, ale především využít při plánování profesního rozvoje jednotlivých pedagogů i celé školy.

 

Přílohy