Vzdělávání učitelů pro rozvoj čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků

Česká školní inspekce připravila pro učitele ZŠ a SŠ specifické vzdělávací programy, jejichž cílem je naučit pedagogy v hodinách využívat úlohy uvolněné z mezinárodních šetření PIRLS, TIMSSPISA. Tyto úlohy mají výrazný didaktický potenciál a kromě své evaluační role mohou dobře posloužit také jako nástroj pro zvýšení kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na obou stupních ZŠ i na SŠ.
 
Realizace seminářů je zcela zdarma a konají se přímo v prostorách konkrétní školy (rozsah semináře je 6 hod.). Semináře je však možné realizovat také on-line prostřednictvím platformy MS Teams, další informacedistančnímu pojetí vzdělávacích programů jsou k dispozici v samostatných článcích popisujících on-line programy pro učitele 1. stupně ZŠ a pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
 

V nabídce jsou dva typy seminářů:

První vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných z mezinárodních šetřeni TIMSS a PIRLS s cílem podpořit zvyšování kvality výuky čtenářských, matematickýchpřírodovědných dovedností žáků na 1. stupni ZŠ. Tento program je tedy určen zejména elementaristům, účast učitelů 2. stupně ZŠ je však také možná.
 
Druhý vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných z mezinárodního šetřeni PISA s cílem poskytnout inspiraci pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na 2. stupni ZŠ a na . Tento program je tedy určen primárně učitelům působícím na 2. stupni ZŠ a na středních školách. I zde však platí, že se do něj mohou přihlásit také učitelé 1. stupně ZŠ.
 
Cílem těchto vzdělávacích programů je pomoci učitelům detailně porozumět záměrům, konstrukci a využitelnosti úloh uvolněných z mezinárodních šetřeni TIMSS, PIRLS a PISA a poskytnout jim konkrétní náměty a tematické příklady pro práci s těmito úlohami přímo ve školní výuce. Důraz je tedy kladen na praktické využití uvolněných úloh s ohledem na mezipředmětové vztahy, neboť samozřejmě platí, že čtenářské, matematické i přírodovědné dovednosti mají nadoborový charakter, a měly by tedy být rozvíjeny v různých předmětech. K tomu se účastníci seminářů naučí pracovatinspekčním systémem elektronického testování InspIS SET v modulu školního testování.

Na semináři se předpokládá účast max. 15 osob v jedné skupině, aby bylo zajištěno jeho praktické a interaktivní pojetí. Minimální počet účastníků pro realizaci semináře je 10. Pokud je seminář realizován prezenčně, poskytne škola odpovídající prostory tak, aby každý účastník měl k dispozici PC nebo notebook s připojením k internetu. Pokud škola nemá možnost zajistit PC nebo notebook pro každého účastníka, bude dohodnuto jiné technické řešení. Všichni účastníci semináře obdrží potřebné vzdělávací materiály, PPT prezentace i tištěné publikace s uvolněnými úlohami .

V případě zajmu o realizaci vzdělávacího programu pro učitele (zdarma a přímo ve Vaší škole) prosím zašlete požadavek prostřednictvím systému InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz):
 
1. Téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI
2. Uveďte název semináře – TIMSS+PIRLS nebo PISA (případně oboje)
3. Uveďte předpokládaný počet účastníků za Vaši školu (minimální počet účastníků je 10)
4. Navrhněte termín (terminy) konání
 
Následně Vás budou kontaktovat pracovníci České školní inspekce, kteří s Vámi dořeší veškeré další souvislosti a dohodnou všechny záležitosti pro úspěšnou realizaci vzdělávacího programu ve Vaší škole.

 

Rámcový program:

Vzdělávací program pro učitele 1. stupně ZŠ - TIMSS + PIRLS
Vzdělávací program pro učitele 2. stupně ZŠ a učitele SŠ - PISA