Metodika propojení externího a vlastního hodnocení škol a školských zařízení

Aby mohl jakýkoliv společenský systém dobře a efektivně fungovat, potřebuje mít zajištěnu kvalitní externí i interní evaluaci a zejména jejich vzájemné a synergické provázání. Ze zkušeností víme, že k dobrému a efektivnímu vlastnímu hodnocení potřebuje většina škol podporu. V letech 2010 až 2012 takovou komplexní podporu nabízel národní projekt Cesta ke kvalitě, jehož výstupy jsou stále dostupné. V té době však neexistovala stabilní a obecněji sdílená národní hodnoticí kritéria pro kvalitu ve vzdělávání tak, jak je od školního roku 2015/2016 při hodnocení škol uplatňuje Česká školní inspekce prostřednictvím kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházejících z modelu tzv. Kvalitní školy. Předkládaná metodika, která naznačuje možnosti a cesty pro propojení externí a vnitřní evaluace s cílem podporovat zvyšování kvality vzdělávání, je výchozím dokumentem, na jehož základě je postavena značná část metodického portálu Kvalitní škola.

Ve formátu elektronické publikace:
Metodika ve formátu elektronické publikace
Ve formátu pdf ke stažení zde