Registrační formulář pro ředitele škol

Česká školní inspekce vyvinula několik nových elektronických informačních systémů, zaměřených na sběr a vyhodnocování inspekčních dat, na práci se školními vzdělávacími programy nebo na elektronické ověřování výsledků žáků. Některé z těchto systémů budou školy využívat pro plnění svých zákonných povinností vůči České školní inspekci, jiné povinné nejsou, ale jsou školám k dispozici.
 
Aby bylo možné tyto systémy ze strany školy bezpečně využívat, je třeba garantovat přístup pouze oprávněným osobám. Proto je nutné provést krok zajišťující ochranu dat. Aby mohla Česká školní inspekce garantovat přístup do systémů výhradně oprávněné osobě (řediteli školy) a aby byla zaručena ochrana osobních údajů před zpřístupněním cizím osobám, je nutné ze strany těch škol, které dosud své přístupové údaje nemají (např. pro práci s testovacím systémem InspIS SET – přístupové údaje jsou stejné pro všechny elektronické systémy a v případě, že ředitel školy již disponuje přístupovými údaji do systému InspIS SET, může je použít také pro vstup do ostatních elektronických systémů), zaslat vyplněný formulář (umístěný níže), a to datovou schránkou školy, případně e-mailem s platným elektronickým podpisem. Pokud škola nedisponuje ani datovou schránkou, ani elektronickým podpisem, je možné využít datové schránky či elektronického podpisu zřizovatele.

Na získanou ověřenou e-mailovou adresu budou řediteli školy následně doručeny přístupové údaje, prostřednictvím kterých bude možné vstoupit do všech elektronických systémů ČŠI. Následně může ředitel školy již sám přidělovat přístupová práva dalším pracovníkům školy.
 
Požadovaný formulář prosím zašlete do datové schránky České školní inspekce g7zais9, případně formou e-mailu s platným elektronickým podpisem na adresu posta@csicr.cz. Jiný způsob dodání nemůže být z výše popsaných důvodů akceptován.

Registrační formulář 55 KB