InspIS E-LEARNING

Tento vzdělávací portál je otevřený nejen pracovníkům České školní inspekce, ale i vedoucím a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům o vzdělávací programy České školní inspekce. V intuitivně ovladatelném systému mohou účastníci e-learningových i prezenčních vzdělávacích programů vedle získávání znalostí, odborných materiálů a podnětů pro svoji práci také své znalosti ověřovat, vzdělávací programy hodnotit a získávat elektronická osvědčení. InspIS E-LEARNING je integrován s ostatními systémy České školní inspekce, přístup do něj mají všichni uživatelé registrovaní v InspIS DATA. Vstup do systému InspIS E-LEARNING