PIRLS 2016 – publikace s uvolněnými úlohami ze čtenářské gramotnosti

Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PIRLS 2016. Testové úlohy uvolněné ze šetření PIRLS jsou v publikaci představeny v širším kontextu podmínek výuky a možností rozvoje čtenářské gramotnosti žáků v České republice. Publikace je určena především učitelům základních škol, kteří rozvíjejí čtenářské dovednosti žáků jak v hodinách českého jazyka, tak při výuce dalších vzdělávacích oborů, a odborníkům, kteří se zabývají čtenářskou gramotností.

Ve formátu elektronické publikace
PIRLS_2016_publikace_uvolnene_ulohy.jpg

Ke stažení ve formátu pdf.

Jednotlivé uvolněné úlohy jsou pak k dispozici také samostatně.
 
Ve formátu elektronické publikace:

PIRLS_2016_bloky_uloh.jpg

Ke stažení ve formátu pdf.
 
Vybrané úlohy (a z nich seskládané testy) z šetření PIRLS 2016 jsou umístěny také ve veřejné databance testů, která je součástí inspekčního systému elektronického testování InspIS SET.