Reporty pro ředitele škol a školských zařízení

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol a školských zařízení (dále i „škola“), kterou poskytuje s cílem přispět ke zvyšování kvality vzdělávání, a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy, nabízí mateřským školám, základním školám, středním školám, základním uměleckým školám a střediskům volného času k využití specifické tiskové sestavyreporty. Ty poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR.
Reporty jsou dostupné ředitelům škol po přihlášení do systému InspIS DATA (https://inspis.csicr.cz), kde se jim po výběru možnosti  SestavyUložené sestavy v horním panelu nabídne přehled reportů. Po kliknutí na daný report se přepočítají příslušná data a report řediteli školy zobrazí aktuální informacejednotlivá porovnání. Přístup k těmto reportům s podrobnými informacemi mají pouze školy, kterých se dané hodnocení týká.

Veškeré podrobnosti o obsahu jednotlivých reportů i způsobu jejich zobrazení jsou k dispozici v přiloženém dokumentu.

 
Ve formátu elektronické publikace:
2021_infobrozura_reporty_pro_skoly.png
Ke stažení ve formátu pdf. 

Co ukazují nové reporty v InspIS DATA? 

Ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf