InspIS FITPA

InspIS FITPA je specifickým modulem systému InspIS pro přípravu, realizacivyhodnocování různých typů tělovýchovných či pohybových testů, zejména v oblasti sledováníhodnocení tělesné zdatnostifyzické kondice dětí, žáků a studentů. Tento modul umožňuje jak zajištění přípravy různě zaměřených tělovýchovných měření (zadání tříd, žáků, realizovaných testů apod.), tak realizaci jejich vyhodnocení včetně souvisejícího reportingu různě zaměřených informací a relevantních porovnání.

V současné době je InspIS FITPA připraven pro testování a měření tělesné zdatnosti realizovaná ze strany České školní inspekce, od začátku roku 2023 pak bude možné tento systém využívat také autonomně jednotlivými školami či učiteli tělesné výchovy pro realizaci individuálních tělovýchovných měření a testování s využitím definované sady motorických testů podle rozhodnutí dané školy a pro potřeby vzdělávání v ní, a to v různých ročnících a na různých věkových kohortách žáků.