InspIS DATA

Tento systém je hlavním informačním systémem České školní inspekce pro zjišťování vyhodnocování informací souvisejících se vzděláváním a s výkonem hodnoticích činností a zároveň slouží také pro organizaci činností České školní inspekce. Do systému InspIS DATA jsou povinně registrovány všechny školy a všechna školská zařízení, které jeho prostřednictvím plní část svých zákonných povinností vůči České školní inspekci (např. realizaci inspekčních elektronických zjišťování, zasílání záznamů a školních úrazech apod.). Právě v systému InspIS DATA jsou vedení škol k dispozici přehledné tiskové sestavy-reporty, které jsou využitelné i při aktivitách školy v rámci vlastního hodnocení. Vstup do systému InspIS DATA

Prezentační video