O portálu

Cílem metodického portálu připraveného Českou školní inspekcí je maximální podpora škol školských zařízení  (na většině místech portálu pro zjednodušení jen "škola"), jejich ředitelů a učitelů na cestě ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, a to zejména s využitím metod, postupů a nástrojů vlastního hodnocení.

Metodický portál Kvalitní škola je tedy základním zdrojem inspirací zejména pro vlastní hodnocení a poskytuje vedení škol i učitelům na jednom místě mnoho relevantních podkladů využitelných při sledování kvality vzdělávání a při aktivitách vedoucích k jejímu zvyšování. Obsahovou osou, ke které se metodický portál váže, jsou kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v jednotlivých modifikacích a s popisem té nejvyšší, cílové, tedy tzv. výborné úrovně. K jednotlivým hodnoticím kritériím jsou pak navázána další metodická doporučení a odkazy na příklady inspirativní praxe i nástroje využitelné při vlastním hodnocení. Celkově je podpora propojování vlastního hodnocení zaměřena na jednotlivé fáze procesu autoevaluace:

 

 • Plánování
 • Vyhodnocování
  • s využitím systému InspIS DATA
  • s využitím systému InspIS SET
  • s využitím systému InspIS ŠVP
 • Zkvalitňování
  • s využitím metodických doporučení pro práci s kritérii hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na úrovni školy
  • s využitím příkladů inspirativní praxe
  • s využitím metod, postupů,nástrojů a výstupů mezinárodních i národních zjišťování