Doporučení pro zajištění bezpečí

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Systematicky a dlouhodobě usilujte o zajištění bezpečného prostředí (fyzické, psychické i sociální) pro vzdělávání i při společných akcích. (např. vybavení interiéru tříd vhodným uspořádáním nábytku, vstup do školních prostor apod.).
  • Identifikujte možná rizika a případná ohrožení (fyzická, psychická a sociální) plynoucí z podmínek a prostředí školy. Smyslem je zvýšit bezpečnost nikoli administrativu. 
  • Zabezpečte školu technicky proti vniknutí cizích osob. Stanovte, zveřejněte a prosazujte pravidla pro vstup a pohyb cizích osob ve škole.
  • Zajistěte proškolení pedagogů a ostatních zaměstnanců pro případ násilného vniknutí ozbrojené osoby do prostor školy.
 

Důležitá

  • ​​Na základě identifikovaných rizik stanovte smysluplná a proveditelná preventivní opatření a jejich účinnost pravidelně vyhodnocujte.
  • Společně se zaměstnanci, rodiči a dalšími zúčastněnými osobami (zřizovatel) navrhujte zlepšování v oblasti podmínek fyzického, psychického a sociálního bezpečí a tyto návrhy postupně realizujte. Adekvátní formou můžete zapojit i děti.
 

úvodní vysvětlení
kritérium