Doporučení pro zlepšení vyhodnocování úspěšnosti účastníků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Ve spolupráci s pedagogy využívejte informační systémy k sledování a vyhodnocování posunu účastníků při vzdělávání i v delším časovém období.
  • Využívejte externího hodnocení vzdělávacích výsledků pro úpravy vnitřního systému hodnocení. Oceňujte vnější pohled a jeho nezávislost.

Důležitá

  • Podporujte spolupráci pedagogů zaměřenou na zkvalitňování dosahovaných vzdělávacích výsledků. Kvalita výsledků vzdělávání je výsledkem společné práce pedagogů. 
Méně důležitá
  • Vyhledávejte a pedagogickým pracovníkům umožňujte cílené vzdělávání zaměřené na odstraňování příčin neúspěchu účastníků.

úvodní vysvětlení
kritérium