Doporučení pro zlepšení vlastního vzdělávání účastníků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Rozvíjejte sebehodnocení a vzájemné hodnocení, cíleně pracujte s chybou jako prostředkem růstu.

Důležitá

  • Podporujte metodické vedení, kolegiální podporu nebo vzdělávání pedagogů v dovednostech a metodách individualizace vzdělávacích cílů.
 
Méně důležitá
  • Využijte příležitosti ke vzdělávání pedagogů v oblasti sebehodnocení a vzájemného hodnocení účastníků. Pravidelně využívejte sebehodnocení a vzájemné hodnocení mezi účastníky pro podporu jejich vzdělávání.

úvodní vysvětlení
kritérium