4.3 Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého účastníka a při plánování a realizaci