3.2 Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s účastníky, rodiči i kolegy vstřícný, respektující