Doporučení pro podporu prosociálního chování pedagogů a respektujícího přístupu ke kolegům i rodičům

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Nastavte společně s pedagogy v rámci vlastního hodnocení kritéria zaměřená na komunikaci, respektující přístup apod.

Důležitá

  • Využívejte v rámci autoevaluace pro vyhodnocování této oblasti vlastní ověřené nástroje typu pravidelných pozorování, anket, dotazníkových šetření či sociometrických nástrojů.
  • Podpořte tuto oblast cílenou kolegiální podporou pedagogů s využitím interních i externích specialistů (metodiků, konzultantů, mentorů i koučů, případně dalších odborníků).

úvodní vysvětlení
kritérium