Doporučení pro podporu pozitivního klimatu střediska

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Stanovte priority v oblasti rozvoje pozitivního klimatu střediska a těm se systematicky a dlouhodobě věnujte.
  • Zapojujte všechny pracovníky do řízení střediska. Setkávejte se pravidelně s externími pracovníky a žádejte je o jejich názory na chod střediska.​
Důležitá
 
  • Vytvářejte podmínky pro rozvoj respektující a efektivní komunikace v rámci celého střediska.
  • Upravujte vnitřní prostor i okolí střediska tak, aby přispívaly k pozitivnímu klimatu střediska.
  • ​Prezentujte svoje středisko všemi dostupnými prostředky a dávejte najevo, že oceňujete práci pedagogických pracovníků a výsledky účastníků zájmového vzdělávání. Společně oslavujte úspěchy.
Méně důležitá
  • Zaměřte se na vchod a blízké okolí do střediska, aby působilo vstřícným a vítajícím dojmem. Pokud to jde, potlačte zákazy a příkazy.
  • Prezentujte v prostorách střediska svou činnost, např. výstupy z projektů a výtvory účastníků střediska.
  • Vhodně a promyšleně využívejte prostory střediska pro čekající účastníky a jejich rodiče, případně další doprovod.

úvodní vysvětlení
kritérium