Doporučení pro podporu ověřování kvality klimatu střediska

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Společně pravidelně v dohodnutých intervalech (pololetně, každoročně…) zjišťujte, analyzujte, vyhodnocujte současný stav ve středisku (např. SWOT analýza - „Kde jsme a čeho chceme dosáhnout? Co pro to uděláme? Co se nám podařilo, nepodařilo, kde jsou příčiny neúspěchu a co je třeba ještě změnit?“).

Důležitá
 
  • Využívejte vhodných nástrojů na zjištění jevů souvisejících s pozitivním klimatem střediska a na základě jejich vyhodnocení přijímejte vhodná opatření. Na základě kvalitních zjištění přijímejte správná rozhodnutí.
  • Využívejte případně i externích pracovníků a dobrovolných spolupracovníků k poskytnutí zpětné vazby vedení střediska při vytváření podmínek zlepšování klimatu střediska.
  • Dbejte na to, aby takto činnost nebyla formální činností (a tím zbytečnou a zdržující).

úvodní vysvětlení
kritérium