Doporučení pro zkvalitnění osobnostního a sociálního rozvoje dětí

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zvyšujte míru sounáležitosti dětí se školou (budování rituálů, vzdělávací aktivity mezi třídami apod.).
 

Důležitá

  • Umožněte dětem spolupráci se sociálními partnery především v blízkosti školy (např. exkurze apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium