Doporučení pro zajištění odborné kvalifikace

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Do pracovního poměru přijímejte především odborně kvalifikované pedagogické pracovníky, oceňujte profesionalitu v oblasti pedagogické i odborné.

Důležitá

  • Využívejte pestré nabídky institucí připravujících budoucí pedagogy na zvyšování kvalifikace pedagogů, motivujte je a podporujte v zapojení se do dalšího studia
  • Spolupracujte s fakultami vzdělávajícími pedagogy, sociálními partnery a dalšími institucemi; podporujte odborné stáže budoucích pedagogů; účastněte se konferencí, workshopů a setkání zaměřených na rozvoj pedagogické profese. 

úvodní vysvětlení
kritérium