Doporučení pro podporu začínajícím pedagogům

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvořte, realizujte a vyhodnocujte program pro rozvoj pedagogických dovedností začínajících pedagogů.
 

Důležitá

  • Vytvořte podmínky metodické personální podpory začínajících pedagogů (uvádějící učitel, mentor). Pro realizaci této podpory využívejte různé formy (např. společného vyučování začínajícího pedagoga a zkušených kolegů, týmové spolupráce a tandemové vzdělávání, vzájemných hospitací, návštěv v hodinách u zkušených kolegů na vlastní škole, jiných školách, využití metodických kabinetů NPI ČR apod.). 
 

úvodní vysvětlení
kritérium