Doporučení pro využívání ŠVP

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Aktualizujte/inovujte ŠVP na základě dosahovaných výsledků vzdělávání, nebo zkušeností s průběhem vzdělávání (např. upravte vzdělávací nabídku, metody a formy vzdělávání na základě úspěšnosti/neúspěšnosti dětí apod.). Úpravy provádějte ve vhodných intervalech v souladu s vykomunikovanou a sdílenou vizí školy po proběhnutí vzdělávacího cyklu nebo v návaznosti na změny RVP.
  • Využívejte ŠVP pro plánování i vyhodnocování vzdělávání, např. pro tvorbu třídních vzdělávacích programů, evaluaci průběhu a výsledků vzdělávání apod.
 

Důležitá

  • ​​Diskutujte a komunikujte s pedagogy, dalšími školami a školskými zařízeními, odbornou veřejností a rodiči dětí o procesech a výsledcích vzdělávání podle vašeho ŠVP. Jejich názory analyzujte a případně využijte při úpravách a změnách ŠVP.
Méně důležitá
  • Využívejte dostupné, kvalitní informační zdroje, obsahující příklady inspirativní praxe z jiných škol.

úvodní vysvětlení
kritérium