Doporučení pro zajištění profesního rozvoje

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvořte jednoduchý systém profesního rozvoje provedení střediska založený na identifikovaných a akceptovaných prioritách v manažerském i pedagogickém rozvoji a cíleně se jim věnujte.

Důležitá

  • Využívejte externí lektory, konzultanty, kouče, mentory k rozvoji vašich manažerských kompetencí.  
  • Využívejte pro vlastní profesní rozvoj cíleně zaměřených seminářů na problematiku střediska, které nabízí zpravidla kvalitní informace a cenné zkušenosti cílené na vaši konkrétní praxi.
  • Zajistěte podmínky pro systematické vzdělávání vedení střediska v souladu s potřebami střediska a jeho strategií.
Méně důležitá
  • Využívejte ke svému rozvoji benchmarkingových návštěv v „trendových“ organizacích, kde se máte co naučit.

úvodní vysvětlení
kritérium