Doporučení pro spolupráci s obcí, regionem

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zajišťujte sami nebo se spolupodílejte na zajišťování společensky prospěšných akcí a aktivit pro obec, region, příp. i ve spolupráci se školami, zřizovatelem, sociálními partnery, veřejností.

Důležitá
 
  • Účastněte se vybraných a smysluplných aktivit a akcí pořádaných v místě působení střediska i v širším regionu. Působíte-li na území více obcí, udržujte dobré vztahy se všemi.
  • Spolupracujte s místními organizacemi a spolky, např. knihovnami, muzei, ekocentry a infocentry. Sledujte nabídky spolupráce v regionu. 

úvodní vysvětlení
kritérium