Doporučení pro zajištění bezpečí

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zajistěte bezpečné prostředí (fyzické, psychické i sociální) ve všech formách zájmového vzdělávání (např. vybavení interiéru kluboven i celého střediska, relaxační zóna, prostor pro čekající rodiče apod. vhodným uspořádáním nábytku i celkovou vnitřní dispozicí střediska).

Důležitá
 
  • Identifikujte možná rizika a případná ohrožení (fyzická, psychická a sociální) plynoucí z podmínek a prostředí školy a prostor pro odborný výcvik. Smyslem je zvýšit bezpečnost nikoli administrativu
  • ​Na základě identifikovaných rizik v jednotlivých formách zájmového vzdělávání stanovte smysluplná a proveditelná preventivní opatření (např. provozní řády jednotlivých kluboven, heren, klubů, tělocvičen, sportovišť, laboratoří, odborných učeben) a jejich účinnost pravidelně vyhodnocujte.
  • Společně se zaměstnanci, účastníky, příp. i rodiči a dalšími zúčastněnými osobami navrhujte zlepšování v oblasti podmínek fyzického, psychického a sociálního bezpečí a tyto návrhy postupně realizujte.
Méně důležitá
 
  • Stanovte, zveřejněte a prosazujte pravidla pro vstup a pohyb cizích osob ve středisku.
 

úvodní vysvětlení
kritérium