Doporučení pro spolupráci s partnery

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Navazujte partnerství s dalšími středisky (našimi i zahraničními), diskutujte s nimi vývojové trendy, příklady inspirativní praxe, plánujte a realizujte společné projekty.

  • Rozvíjejte spolupráci se mateřskými, základními, středními i vyššími odbornými školami ve vašem okolí.
  • ​Zmapujte příležitosti spolupráce s dalšími partnery, následně je aktivně rozvíjejte a vyhodnocujte jejich přínos pro kvalitu vzdělávání.
Méně důležitá
  • Využívejte příklady inspirativní praxe jiných středisek.

úvodní vysvětlení
kritérium