Doporučení pro zkvalitnění osobnostního a sociálního rozvoje žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zvyšujte míru sounáležitosti žáků se školou (budování rituálů, výukové aktivity napříč ročníky, aktivity podporující neformální setkávání, soutěže a aktivity pro žáky, adaptační kurzy apod.).

Důležitá
 
  • ​Prezentujte pozitivní vzory (setkávání a případná spolupráce s úspěšnými jedinci v různých oborech lidské činnosti, s úspěšnými absolventy školy).
  • ​Umožněte žákům spolupráci se sociálními partnery především v blízkosti školy (např. možnost rozšíření nabídky mimoškolní a zájmové činnosti, propojení teorie a praxe, využití a pozdější uplatnění úspěšných žáků, stáže apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium